Zonne-energie voor bedrijven, dé duurzame energieoplossing

Een energiemanager binnen jouw organisatie

Steeds meer en meer bedrijven schakelen een energiemanager in om de 'pijnpunten' omtrent de energie in hun bedrijf aan te pakken. Vaak gaan deze punten gepaard met hoge kosten en het zijn vaak net die kosten die er te veel aan zijn. Een energiemanager kan ingeschakeld worden zowel intern als extern werkkracht binnen de organisatie. Dergelijke managers richten zich vooral op het opzoeken van de grootste 'energievreters' en trachten op een zo duurzaam mogelijke manier een economisch rendabel energiebeleid op te starten.


Zonne-energie voor bedrijven. Is het een duurzame oplossing?

Hoe we het ook draaien of keren zal in vele gevallen zonne-energie voor bedrijven het vaakst naar voren worden geschoven. Het is niet alleen een gezonde, maar ook groene investering waarbij vaak gebruikt wordt gemaakt van extra voordelen dewelke eveneens winstgevend zijn.

'Groene energie' spreekt klanten en toekomstige klanten aan

Wanneer jouw bedrijf (al dan niet deels) draait op zonne-energie heb je de mogelijkheid om gebruik te maken van het feit dat jullie werken met groene energie. Sowieso een extra winstgevend voordeel, daar ook een bepaald publiek op zoek gaat naar groene leveranciers.

Zekerheid omtrent jouw 'vaste' energieprijzen

Wanneer jouw bedrijf is aangesloten op het gewone distributienet zal je nooit een echte zekerheid of betrouwbaarheid kunnen nemen op de energieprijzen. De afgelopen jaren waren er steeds aanzienlijke prijswijzigingen en dit voorspelt niet veel beters voor de toekomst. Met zonne-energie kan je jouw prijs vastzetten voor een gemiddelde van 40 jaar. Dat is zekerheid opbouwen. Als bedrijfsleider kan je op deze manier een mooie inschatting maken naar energiekosten.

Maximale productie uit jouw installatie halen

Investeren in een zonne-installatie is uiteraard een zeer belangrijke stap in het investeren in duurzame energie. Uiteraard verwacht je dan ook het maximale rendement uit deze installatie. Hiervoor raadpleeg je het best een energiemanager, dewelke niet alleen rekening zal houden met de locatie, plaatsing en benodigde hoeveelheid, maar ook de terugverdientijd ten opzichte van de investering zal berekenen.

Meer comfort, meer zekerheid. Kies voor een totaaloplossing

Vele installateurs dewelke hun pijlen hebben gericht op de bedrijfswereld zullen een totaalpakket aanbieden zodat je niet alleen kan genieten van een zorgeloze plaatsing, maar ook van de voordelen van de na-service. Denk maar aan het onderhoud, eventuele panne en reparaties, vervangen van omvormers, etc. Zonne-energie voor bedrijven blijft de dag van vandaag hoe dan ook een meer dan duurzame oplossing. Je zal niet alleen financieel besparen op de energiekosten, maar zal ook naar de maatschappij een grote verantwoordelijkheid kunnen afleggen. Een schonere wereld voor onze nakomelingen. Als dat niet de kers op de taart mag zijn.

Kijk voor zonne-energie voor bedrijven op De Solar Store


Delen